Quarterfinal of 20 Championship of USSR- Moscow November 1951

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Panov V.

*

10.5

2

Khasin Ab.

*

10.0

3

Bonch-Osmolovsky M.

*

9.5

4

Kan I.

*

9.5

5

Aramanovich I.

*

9.0

6

Zagorovsky V.

*

9.0

7

Nei I.

*

9.0

8

Solntsev Y.

*

9.0

9

Golovko N.

*

8.0

10

Khachaturov A.

*

8.0

11

Yudovich M.

*

8.0

12

Koliakov

*

7.0

13

Baturinsky V.

*

5.5

14

Poliak A.

*

4.0

15

Rubtsova O.

*

2.0

16

Khanov K.

*

2.0


database of games in PGN format qf_ms151.zip(6 games of 120)