Quarterfinal of 20 Championship of USSR- Leningrad November 1951

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Klaman K.

*

11.0

2

Borisenko G.

*

10.0

3

Kuzminykh E.

*

10.0

4

Korchnoi V.

*

9.0

5

Noakh M.

*

9.0

6

Ratner D.

*

9.0

7

Poltoranov

*

8.0

8

Vishniatzky

*

7.5

9

Livshin I.

*

7.5

10

Zelinsky Y.

*

7.0

11

Kovalenko

*

7.0

12

Ufimtsev A.

*

6.5

13

Vishomirskis R.

*

5.5

14

Zakharov

*

5.0

15

Buslaev A.

*

4.5

16

Belova V.

*

3.5


database of games in PGN format qf_le251.zip(3 games of 120)
Hosted by uCoz