Quarterfinal of 20 Championship of USSR- Kiev November 1951

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Goldenov B.

*

11.0

2

Zamikhovsky A.

*

11.0

3

Bannik A.

*

10.0

4

Shaposhnikov Y.

*

10.0

5

Saigin V.

*

9.5

6

Khavin A.

*

9.0

7

Vatnikov I.

*

8.0

8

Zurakhov V.

*

8.0

9

Pogrebyssky I.

*

7.0

10

Usachy M.

*

7.0

11

Sorokin N.

*

6.5

12

Krutikhin Y.

*

5.5

13

Matskevich A.

*

5.5

14

Sarkisian A.

*

5.5

15

Kofman A.

*

5.0

16

Kapustin

*

1.5


database of games in PGN format qf_kie51.zip(4 games of 120)
Hosted by uCoz