11 Championship of USSR Leningrad 15.4-16.5.1939

1 Botvinnik,Mikhail
&;
1111111112.5 / 17  
2 Kotov,Alexander 0
&;
1010111111111.5 / 17  
3 Belavenets,Sergey Vesevolodovi
&;
111101111.0 / 17  
4 Makogonov,Vladimir Andreevich 0
&;
1111110.5 / 17 84.25
5 Chekhover,Vitaly 100
&;
101111110.5 / 17 83.00
6 Bondarevsky,Igor 0
&;
0011111110.0 / 17  
7 Lisitsin,Georgy 001
&;
10119.0 / 17  
8 Levenfish,Grigory 10010
&;
11000118.5 / 17 70.00
9 Dubinin,Peter Vasilievich 00
&;
10118.5 / 17 66.25
10 Ragozin,Viacheslav 001010
&;
1001118.5 / 17 66.00
11 Panov,Vasily N 0100
&;
0118.0 / 17 63.00
12 Rabinovich,Ilya Leontievich 00001
&;
11018.0 / 17 62.25
13 Yudovich,Mikhail M 00111
&;
0007.5 / 17 65.50
14 Kan,Ilia Abramovich 0000010
&;
1117.5 / 17 54.00
15 Tolush,Alexander V 000010010
&;
1016.5 / 17 49.50
16 Pogrebissky,Iosif 000001001100
&;
116.5 / 17 46.25
17 Chistiakov,Alexander Nikolaevi 0000000110
&;
05.0 / 17  
18 Romanovsky,Peter Arsenievich 000000000001
&;
3.5 / 17  

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_urs39.zip(153 games of 153)