10 Championship of USSR Tbilisi 12.4-14.5.1937

1 Levenfish,Grigory
&;
01011110111112.5 / 19  
2 Ragozin,Viacheslav 1
&;
1110011112.0 / 19 111.75
3 Konstantinopolsky,Alexander C
&;
011111112.0 / 19 109.00
4 Makogonov,Vladimir Andreevich 0
&;
1111110001111.5 / 19  
5 Belavenets,Sergey Vesevolodovi 10
&;
110110111.0 / 19 102.25
6 Goglidze,Victor Arsentievich 0
&;
11011111.0 / 19 99.25
7 Lisitsin,Georgy 0000
&;
111111111.0 / 19 95.25
8 Rauzer,Vsevolod 0100
&;
0111110110.5 / 19  
9 Yudovich,Mikhail M 0
&;
10111010.0 / 19  
10 Bondarevsky,Igor 0010
&;
0011119.5 / 19 85.00
11 Rabinovich,Ilya Leontievich 000
&;
101119.5 / 19 83.25
12 Alatortsev,Vladimir 0000011
&;
011119.5 / 19 81.00
13 Kan,Ilia Abramovich 10010010
&;
19.0 / 19  
14 Lilienthal,Andor 000
&;
1018.5 / 19  
15 Panov,Vasily N 01010000110
&;
10018.0 / 19  
16 Budo,A 1011000000
&;
107.5 / 19 74.50
17 Chekhover,Vitaly 0100000110
&;
017.5 / 19 68.25
18 Ilyin Zhenevsky,Alexander 0000100011
&;
7.5 / 19 67.00
19 Kasparian,Genrikh Moiseevich 00001001001
&;
7.0 / 19  
20 Ebralidze,Archil Silovanovich 000000000
&;
5.0 / 19  

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_urs37.zip(190 games of 190)