Tournament of cities- 1924

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Zubarev N.-Moscow

*

1/2

0

1

1/2

1

1

1/2

1/2

1

0

1

+

1

9.0

2

Travin L.-Slutzk

1/2

*

0

1

1/2

1/2

1

1/2

1

0

1

1/2

1

1

8.5

3

Slonim S.-Moscow

1

1

*

0

1/2

0

1

1

1/2

0

1/2

1/2

1/2

1

7.5

4

Sorokin N.-Kiev

0

0

1

*

1/2

1

0

0

1

1

1

1

0

1

7.5

5

Rozenkrantz K.-Moscow

1/2

1/2

1/2

1/2

*

1/2

1/2

1

0

0

1/2

1

+

1/2

7.0

6

Golubev I.-Leningrad

0

1/2

1

0

1/2

*

1/2

1

0

1

1

0

+

0

6.5

7

Komarov P.-Novonikolaevsk

0

0

0

1

1/2

1/2

*

1/2

1

1/2

1/2

1

0

1

6.5

8

Vygodchikov K.-Smolensk

1/2

1/2

0

1

0

0

1/2

*

1/2

1/2

0

1/2

1

1

6.0

9

Izmailov P.-Kazan

1/2

0

1/2

0

1

1

0

1/2

*

1/2

1/2

1/2

+

0

6.0

10

Mazan B.-Irkutsk

0

1

1

0

1

0

1/2

1/2

1/2

*

1

1/2

0

0

6.0

11

Kholodkevich H.-Moscow

1

0

1/2

0

1/2

0

1/2

1

1/2

0

*

1/2

1

1/2

6.0

12

Alekhin Alexey-Kharkov

0

1/2

1/2

0

0

1

0

1/2

1/2

1/2

1/2

*

1/2

1

5.5

13

Gotgilf S.-Leningrad

-

0

1/2

1

-

-

1

0

-

1

0

1/2

*

1

5.0

14

Gringauz-Samara

0

0

0

0

1/2

1

0

0

1

1

1/2

0

0

*

4.0

15

Silich V.-Vitebsk

0

0

0

0

0

*

retired

15

Iogan-Tiflis

0

0

0

0

0

*

retired

Tournament of cities- (Workers group) 1924

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Freidberg M.-Kharkov

*

1/2

1/2

1

1

1

4.0

2

Barulin M.-Moscow

1/2

*

1/2

1

1

1/2

3.5

3

Ruzinov A.-Kiev

1/2

1/2

*

1

1

1/2

3.5

4

Milinsky A.-Ivanovo-Voznesensk

0

0

0

*

1/2

1

1.5

5

Munster B.-Orel

0

0

0

1/2

*

1

1.5

6

Griaznov P.-Serpukhov

0

1/2

1/2

0

0

*

1.0

Tournament of cities- (Workers group) Semifinal A 1924

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Ruzinov A.-Kiev

*

1/2

1

1/2

1

1

1

1

1

1

1

9.0

2

Freidberg M.-Kharkov

1/2

*

1/2

0

1

1

1

1

1

1

1

8.0

3

Griaznov P.-Serpukhov

0

1/2

*

1

1

0

1

0

1

1

1

6.5

4

Ryzhkov-Vitebsk

1/2

1

0

*

0

1/2

1

1

0

1

1

6.0

5

Gagarin M.-Kaluga

0

0

0

1

*

1/2

1

1

1

1

0

5.5

6

Maksimov B.-Leningrad region

0

0

1

1/2

1/2

*

0

1/2

1

1

1

5.5

7

Voznesensky G.-Orekhovo-Zuevo

0

0

0

0

0

1

*

1

1

1

1

5.0

8

Volkov-Tula

-

-

1

0

0

1/2

0

*

0

1

1

3.5

9

Kalinin-Smolensk

0

0

0

1

0

0

0

1

*

0

1

3.0

10

Shmyrev-Moscow

0

0

0

0

0

0

0

0

1

*

1

2.0

11

Fedorov-Moscow

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

*

1.0

Tournament of cities- (Workers group) Semifinal B 1924

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Barulin M.-Moscow

*

1/2

1/2

1

1

1

1

1

1

1

+

8.0

2

Milinsky A.-Ivanovo-Voznesensk

1/2

*

1

1

1

1/2

1

+

1

1

1

8.0

3

Munster B.-Orel

1/2

0

*

1

0

1

1

1

+

1

+

6.5

4

Tarasov V.-Tver

0

0

0

*

1/2

1

1

1

+

1

+

5.5

5

Tishchenko-Mariupol

0

0

1

1/2

*

0

1

+

1

1

+

5.5

6

Krestovsky-Kiev

0

1/2

0

0

1

*

0

1

1/2

1

1

5.0

7

Kleshchev N.-Leningrad

0

0

0

0

0

1

*

1

1

1

+

4.0

8

Shlossberg Y.-Nizhny Novgorod

0

-

0

0

-

0

0

*

+

1

+

1.0

9

Vainshtein-Crimea

0

0

-

-

0

1/2

0

-

*

-

+

0.5

10

Menshikov P.-Moscow

0

0

0

0

0

0

0

0

-

*

-

0.0

11

Nikolsky-Donbass

-

0

-

-

-

0

-

-

-

-

*

retired

Tournament of Cities- Moscow 1924(group B-1 - 1 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

1

Makogonov V.-Baku

*

1

1

1

0

1

1

1

1

7.0

2

Shesterikov I.-Saratov

0

*

1

0

1

1

1

1

1/2

5.5

3

Grigorenko D.-Kharkov

0

0

*

1

0

1

1

1

1

5.0

4

Perfiliev A.-Leningrad

0

1

0

*

1

1

0

1

1

5.0

5

Verbitsky N.-Chernigov

1

0

1

0

*

0

1

1

1/2

4.5

6

Adrianovsky V.-Izhevsk

0

0

0

0

1

*

1

0

1

3.0

7

Gelbak G.-Moscow

0

0

0

1

0

0

*

1/2

1

2.5

8

Pantusov B.-Astrakhan

0

0

0

0

0

1

1/2

*

1

2.5

9

Kalashnikov V.-Novgorod

0

1/2

0

0

1/2

0

0

0

*

1.0

Tournament of Cities- Moscow 1924(group B-1 - 2 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

1

Shaposhnikov I.-Krasnodar

*

1

1

1

1

1

1

1

1

8.0

2

Grimberg A.-Tver

0

*

1

0

1

1/2

1

1

1

5.5

3

Kagan M.-Leningrad

0

0

*

1/2

1

1

1

1

1

5.5

4

Marsky M.-Ekaterinburg

0

1

1/2

*

0

1

1

1

1/2

5.0

5

Yanchuk G.-Poltava

0

0

0

1

*

1/2

1

1/2

1

4.0

6

Frenkel A.-Odessa

0

1/2

0

0

1/2

*

0

1/2

1

2.5

7

Ventsenostsev B.-Penza

0

0

0

0

0

1

*

0

1

2.0

8

Kondybin V.-Samara

0

0

0

0

1/2

1/2

1

*

0

2.0

9

Ishutinov A.-Viatka

0

0

0

1/2

0

0

0

1

*

1.5

Tournament of Cities- Moscow 1924(group B-1 - 3 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

1

Iordansky P.-Moscow

*

1/2

1

1/2

1

1

1

1/2

1

6.5

2

Kosolapov N.-Kazan

1/2

*

1

1

1

1

0

1/2

1

6.0

3

Frenkel L.-Moscow

0

0

*

1

1

1

1/2

1

1

5.5

4

Borisenko N.-Novorossijsk

1/2

0

0

*

1

1

1

1

0

4.5

5

Sivkov N.-Kursk

0

0

0

0

*

1/2

1

1

1

3.5

6

Yuriev V.-Leningrad

0

0

0

0

1/2

*

1

1

1

3.5

7

Lerner H.-Vinnitsa

0

1

1/2

0

0

0

*

1/2

1

3.0

8

Dobronravov A.-Roslavl

1/2

1/2

0

0

0

0

1/2

*

1

2.0

9

Varganov-Batum

0

0

0

1

0

0

0

0

*

1.0

Tournament of Cities- Moscow 1924(group B-2 - 1 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

1

Nemlikher S.-Moscow

*

0

1

1/2

1/2

1

1

1

1

6.0

2

Poliak A.-Moscow

1

*

0

1

1/2

1/2

1

1

1

6.0

3

Vait A.-Orel

0

1

*

1/2

1

1

1

1

0

5 5.

4

Gaevsky A.-Kamenets-Podolsk

1/2

0

1/2

*

1

1

0

1/2

1

4.5

5

Kuris A.-Tiflis

1/2

1/2

0

0

*

0

1

1

1

4.0

6

Rokhlin Y.-Leningrad

0

1/2

0

0

1

*

0

1

1

3.5

7

Krakovsky N.-Nizhny Novgorod

0

0

0

1

0

1

*

1/2

1/2

3.0

8

Bugrov V.-Tsaritsyn

0

0

0

1/2

0

0

1/2

*

1

2.0

9

Baranov H.-Moscow

0

0

1

0

0

0

1/2

0

*

1.5

Tournament of Cities- Moscow 1924(group B-2 - 2 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

1

Maizelis I.-Moscow

*

1

1/2

1/2

1

1

1

1

1/2

6.5

2

Kaspersky A.-Minsk

0

*

1

1/2

1

1

1

1

1

6.5

3

Gusev P.-Cherepovets

1/2

0

*

1

0

0

1

1

1

4.5

4

Novikov-Kursk

1/2

1/2

0

*

1

1

1/2

0

1

4.5

5

Romanovsky E.-Ivanovo-Voznesensk

0

0

1

0

*

1

1

1/2

1

4.5

6

Sokolov D.-Tutaev

0

0

1

0

0

*

0

1

1

3.0

7

Sergeev S.-Nizhny Novgorod

0

0

0

1/2

0

1

*

1

0

2.5

8

Sudnitsyn N.-Serpukhov

0

0

0

1

1/2

0

0

*

1

2.5

9

Dragomiretsky V.-Kamenets-Podolsk

1/2

0

0

0

0

0

1

0

*

1.5

Tournament of Cities- Moscow 1924(group B-2 - 3 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

1

Kutuzov N.-Arkhangelsk

*

1/2

1

1

1

1

1

1/2

0

6.0

2

Geiler G.-Turkestan

1/2

*

1/2

1

1

1/2

1/2

1

1

6.0

3

Guetsky A.-Zhitomir

0

1/2

*

1

1

1

1/2

1

1

6.0

4

Ustrialov M.-Kaluga

0

0

0

*

1

1

1/2

1

1

4.5

5

Verksliar Y.-Kerch

0

0

0

0

*

1

1

1

1

4.0

6

Grebelsky-Vinnitsa

0

1/2

0

0

0

*

1

1

1

3.5

7

Burmistrov G.-Krasnodar

0

1/2

1/2

1/2

0

0

*

0

1

2.5

8

Rikhter F.-Tula

1/2

0

0

0

0

0

1

*

1

2.5

9

Ostrovsky N.-Yaroslavl

1

0

0

0

0

0

0

0

*

1.0

Tournament of cities- (Group B-1) 1924

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Kutuzov N.-Arkhangelsk

*

1

1/2

1/2

1/2

1

3.5

2

Shaposhnikov I.-Krasnodar

0

*

1/2

1

1

1

3.5

3

Kosolapov N.-Kazan

1/2

1/2

*

1/2

1/2

1

3.0

4

Geiler G.-Turkestan

1/2

0

1/2

*

1

1/2

2.5

5

Iordansky P.-Moscow

1/2

0

1/2

0

*

1

2.0

6

Grinberg A.-Tver

0

0

0

1/2

0

*

0.5

Tournament of cities- (Group B-2) 1924

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Kaspersky A.-Minsk

*

1/2

1

1

1/2

1

4.0

2

Maizelis I.-Moscow

1/2

*

1/2

1

1

1

4.0

3

Poliak A.-Moscow

0

1/2

*

1

1/2

1/2

2.5

4

Shesterikov N.-Saratov

0

0

0

*

1

1

2.0

5

Makogonov V.-Baku

1/2

0

1/2

0

*

1

2.0

6

Nemlikher S.-Moscow

0

0

1/2

0

0

*

0.5


database of games in PGN format tour_ci24.zip(29 games of 121)