Championship of St.Petersburg 4-14.3.1997(34 participants)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Khalifman,Alexander 2650 - 1/12 + 1/4 - /6 + /2 - 1/9 + /8 - 1/21 + /3 - /7 6.5 / 9
2 Sakaev,Konstantin 2580 + /21 - 1/34 + 1/13 - /1 - 1/6 + /3 - 1/9 + /7 - /8 6.5 / 9
3 Aseev,Konstantin N 2530 + 1/29 - /10 + 1/30 - /7 + /4 - /2 + 1/17 - /1 + 1/11 6.5 / 9
4 Ivanov,Sergey 2515 + 1/28 - 0/1 + 1/29 - 1/5 - /3 + /11 - /6 + /8 - 1/10 6.0 / 9
5 Lugovoi,Aleksei 2510 - 1/26 + 0/6 - 1/18 + 0/4 - /22 + /12 - 1/27 + 1/21 - 1/9 6.0 / 9
6 Svidler,Peter 2640 + 1/23 - 1/5 + /1 - 1/8 + 0/2 - /7 + /4 - /11 + /13 5.5 / 9
7 Epishin,Vladimir 2600 - 1/20 + /17 - /10 + /3 - 1/12 + /6 - /8 - /2 + /1 5.5 / 9
8 Loginov,Valery A 2555 - 1/24 + /9 - 1/17 + 0/6 - 1/10 - /1 + /7 - /4 + /2 5.5 / 9
9 Popov,Valerij 2430 + 1/32 - /8 + /11 - 1/13 + 0/1 - 1/16 + 0/2 - 1/14 + 0/5 5.0 / 9
10 Vorotnikov,Vladislav V 2495 - 1/31 + /3 + /7 - /11 + 0/8 - 1/20 + /14 - 1/16 + 0/4 5.0 / 9
11 Ionov,Sergey 2530 - /16 + 1/33 - /9 + /10 - /21 - /4 + 1/13 + /6 - 0/3 5.0 / 9
12 Orlov,Vassily 2420 + 0/1 - /28 + 1/14 - 1/30 + 0/7 - /5 + /15 - 1/26 + /19 5.0 / 9
13 Nepomniashchy,Mikhail I 2465 - /33 + 1/16 - 0/2 + 0/9 - 1/24 + 1/22 - 0/11 + 1/25 - /6 5.0 / 9
14 Shchukin,Dmitry 2310 - 0/17 + /20 - 0/12 + 1/18 + 1/23 - 1/19 - /10 + 0/9 + 1/27 5.0 / 9
15 Taimanov,Mark E 2425 - /22 + /18 - /26 + /27 - /17 + /25 - /12 + /20 - 1/21 5.0 / 9
16 Gubanov,Anton 2370 + /11 - 0/13 + /33 - 1/29 + 1/34 + 0/9 - 1/18 + 0/10 - 1/22 5.0 / 9
17 Lukin,Andrei M 2480 + 1/14 - /7 + 0/8 - /34 + /15 - 1/33 - 0/3 + /22 - /20 4.5 / 9
18 Stotika,Valentin 2255 + /19 - /15 + 0/5 - 0/14 + 1/29 - 1/34 + 0/16 - /30 + 1/26 4.5 / 9
19 Kochyev,Alexander 2435 - /18 + /22 - /24 + /26 - /25 + 0/14 - /23 + 1/31 - /12 4.5 / 9
20 Cherepkov,Alexander V 2395 + 0/7 - /14 + /28 - /33 + 1/30 + 0/10 - 1/34 - /15 + /17 4.5 / 9
21 Mishuchkov,Nikolai M 2395 - /2 + /27 - /22 + 1/24 + /11 - 1/26 + 0/1 - 0/5 + 0/15 4.0 / 9
22 Rusanov,Michail   + /15 - /19 + /21 - /23 + /5 - 0/13 + 1/33 - /17 + 0/16 4.0 / 9
23 Biriukov,Oleg V 2415 - 0/6 + 0/26 - 1/31 + /22 - 0/14 + 1/24 + /19 - /27 - /25 4.0 / 9
24 Novikov,Mikhail V 2390 + 0/8 - 1/32 + /19 - 0/21 + 0/13 - 0/23 + /29 - 1/33 + 1/31 4.0 / 9
25 Yemelin,Vasily 2500 + 0/34 - 0/30 + 1/32 - 1/28 + /19 - /15 + /26 - 0/13 + /23 4.0 / 9
26 Romanovich,Leonid 2340 + 0/5 - 1/23 + /15 - /19 - 1/27 + 0/21 - /25 + 0/12 - 0/18 3.5 / 9
27 Ivanov,Victor L 2260 + /30 - /21 + /34 - /15 + 0/26 - 1/28 + 0/5 + /23 - 0/14 3.5 / 9
28 Karasev,Vladimir I 2365 - 0/4 + /12 - /20 + 0/25 - 1/32 + 0/27 - 0/31 + /29 + 1/30 3.5 / 9
29 Vladimirov,Boris T 2370 - 0/3 + 1/31 - 0/4 + 0/16 - 0/18 + 0/32 - /24 - /28 + 1/34 3.0 / 9
30 Malofeev,Alex 2265 - /27 + 1/25 - 0/3 + 0/12 - 0/20 + 0/31 - 1/32 + /18 - 0/28 3.0 / 9
31 Chepukaitis,Genrikh 2320 + 0/10 - 0/29 + 0/23 - 1/32 + 0/33 - 1/30 + 1/28 - 0/19 - 0/24 3.0 / 9
32 Vunder,Andrei 2230 - 0/9 + 0/24 - 0/25 + 0/31 + 0/28 - 1/29 + 0/30 + 1/34 - 1/33 3.0 / 9
33 Andreev,Konstantin 2290 + /13 - 0/11 - /16 + /20 - 1/31 + 0/17 - 0/22 + 0/24 + 0/32 2.5 / 9
34 Grishanovich,Stanislav 2335 - 1/25 + 0/2 - /27 + /17 - 0/16 + 0/18 + 0/20 - 0/32 - 0/29 2.0 / 9

64 3-1997 15p
Semifinal of championship of St.Petersburg - 8.1-13.2.1997(swiss,11 rounds,70 participants)

Rk

Name

P

1

Gubanov A.

8.5

2

Stotyka V.

7.5

3

Rusanov M.

7.5

4

Andreev K.

7.5

5

Malofeev A.

7.5

6

Novikov M.

7.5

7

Shchukin D.

7.5

8

Chepukaitis G.

7.5

9

Vunder A.

7.0

10

Shushpanov V.

7.0

11

Mishuchkov N.

7.0

12

Grishanovich S.

7.0

13

Romanovich L.

7.0

14

Monin A.

7.0

15

Terekhov A.

7.0

Aleksandrov D.

5.0

Botkin V.

4.0

Klimov S.

.

Uliashev A.

.

Ignatiev A.

.


Shahmatnyj Peterburg 1-1997 8p
database of games in PGN format ch_pet97.zip(153 games of 153)

Generated with ChessBase 8.0