Championship of Moscow 1994(76 participants)

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format ch_mos94.zip(98 games of 253)
1 Mitenkov,Alexey 2460 8.5 / 11
2 Ivanov,Victor L 2385 8.0 / 11
3 Notkin,Maksim 2465 8.0 / 11
4 Ageichenko,Genadi A 2350 7.5 / 11
5 Vlassov,Nikolai 2425 7.5 / 11
6 Rustemov,Alexander 2455 7.5 / 11
7 Kobalia,Mihail 2415 7.5 / 11
8 Gelman,Alexander 2400 7.5 / 11
9 Vorobiov,Evgeny E 2300 7.5 / 11
10 Utemov,Vladimir 2405 7.5 / 11
11 Korotylev,Alexey 2430 5.0 / 8
12 Lastin,Alexander 2405 4.5 / 8
13 Zhidkov,Valery S 2395 4.0 / 8
14 Gavrilov,Alexei 2425 4.0 / 9
15 Paronjan,Aleksandar 2355 4.0 / 7
16 Gagarin,Vasilij 2460 4.0 / 9
17 Annakov,Babakuli 2350 3.5 / 6
18 Guliev,Sarhan 2490 3.5 / 8
19 Vesselovsky,Serguei 2435 3.5 / 6
20 Ulko,Jaroslav 2295 1.5 / 5
21 Krasnov,Sergey 2325 1.5 / 5
22 Verner,Alexander I 2380 1.0 / 4
23 Kriventsov,Stanislav G 2285 1.0 / 3
24 Feoktistov,Alexey A 2200 1.0 / 2
25 Pankratov,A 2275 1.0 / 3
26 Abrosimov,Alexandre 2325 1.0 / 2
27 Svistunov,K 2295 0.5 / 3
28 Odesskij,Ilia 2255 0.5 / 2
29 Saruhanjan,Moris 2325 0.5 / 2
30 Pogosian,Georgy 2125 0.5 / 2
31 Tarasenko,A 2280 0.5 / 1
32 Belotelov,Denis   0.0 / 3
33 Gusev,Yuri S 2365 0.0 / 2
34 Mukhaev,Aleksander 2305 0.0 / 2
35 Roschina,Tatiana 2180 0.0 / 1
36 Losev,Dmitry 2315 0.0 / 1
37 Zhelesny,Stanislav 2220 0.0 / 1
38 Bondar,Anatoly T 2280 0.0 / 1
39 Kossov,Aleksandr S 2380 0.0 / 1
40 Loginov,Sergej 2285 0.0 / 1
41 Kim,Nikita 2255 0.0 / 1
42 Shestakov,Sergei S 2320 0.0 / 1
43 Kruglov,V 2220 0.0 / 1
44 Mukhin,Viktor   0.0 / 1
45 Starovoitov,Oleg N 2215 0.0 / 1
46 Rosanov,Lev I   0.0 / 1