Championship of Moscow 1992

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format ch_mos92.zip(84 games of 187)
1 Morozevich,Alexander 2415 9.0 / 11
2 Gavrilov,Alexei 2360 7.5 / 11
3 Ivanov,Victor L 2355 6.0 / 11
4 Barskij,Vladimir 2325 6.0 / 10
5 Mitenkov,Alexey 2390 6.0 / 10
6 Moizhess,Igor   6.0 / 9
7 Dragomarezkij,Evgeni 2435 6.0 / 10
8 Makarjev,Ilja 2335 5.5 / 9
9 Blokh,M   4.5 / 7
10 Muratov,Vladimir A 2410 4.0 / 9
11 Yagupov,Igor 2410 4.0 / 8
12 Gelman,Alexander   3.5 / 7
13 Pripis,Felixs L 2320 3.5 / 5
14 Boguslawsky,Maxim   3.0 / 5
15 Naer,Eugeni   2.0 / 5
16 Kostanjeda,G   2.0 / 5
17 Shvedchikov,Anatoli I 2330 1.5 / 4
18 Frog,Ilya 2370 1.5 / 4
19 Karpatchev,Aleksandr   1.0 / 5
20 Rustemov,Alexander   1.0 / 3
21 Manevich,O   0.5 / 2
22 Kruglov,V   0.5 / 2
23 Grabuzova,Tatiana 2210 0.5 / 2
24 Umanskaya,Irina 2295 0.5 / 1
25 Kozhurov,I   0.0 / 4
26 Zhurov,Sergey 2345 0.0 / 2
27 Kovalevsky,Armen 2405 0.0 / 2
28 Ustinov,Alexandr   0.0 / 1
29 Dobrotin,Aleksandr E   0.0 / 1
30 Nikolenko,Sergei   0.0 / 1
31 Gevorgjan,K   0.0 / 1
32 Shashnov,I   0.0 / 1
33 Shorbatov,L   0.0 / 1
34 Borzunov,Sergei   0.0 / 1