Championship of Ukraine- Simferopol 3-20.12.1991

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Golod V.

*

9.5

2

Stripunsky A.

*

.

3

Fish G.

*

.

4

Lornye P.

*

.

5

Shalimov V.

*

.

6

Khomyakov V.

*

.

7

Reprintsev A.

*

.

8

Ginsburg G.

*

.

9

Bangiev A.

*

.

10

Podat V.

*

.

11

Bezman V.

*

.

12

Boidman Y.

*

.

13

Rakhmangulov A.

*

.

14

Uzhnin A.

*

.


Base UKraine XX Century
database of games in PGN format ch_ukr91.zip(13 games of 91)