Championship of Russia(RSFSR) Kuibishev 29.10-20.11.1990

1 Kharlov,Andrei 2425 +52
&;
1011119.5 / 15 68.25
2 Kramnik,Vladimir 2450 +25
&;
11119.5 / 15 68.25
3 Sherbakov,Ruslan 2425 +52
&;
11119.5 / 15 67.75
4 Makarov,Marat 2480 -6
&;
0111119.5 / 15 66.50
5 Sorokin,Maxim 2480 -6 01
&;
010111119.5 / 15 66.25
6 Meister,Yakov 2415 +36 01
&;
011119.0 / 15  
7 Semeniuk,Alexander A 2340 +67 10001
&;
0110118.0 / 15  
8 Shabanov,Yuri 2375 +6 01
&;
017.5 / 15  
9 Voitsekhovsky,Stanislav 2335 +24 010
&;
10107.0 / 15  
10 Belikov,Vladimir 2375 -42 0001
&;
106.5 / 15 48.25
11 Doroshkievich,Vladimir K 2360 -26 0000
&;
116.5 / 15 45.25
12 Tunik,Gennady 2475 -149 0000011
&;
0116.5 / 15 42.50
13 Poluljahov,Aleksandr 2415 -110 00001
&;
016.0 / 15 44.00
14 Obukhov,Alexander 2225 +92 000011
&;
06.0 / 15 42.25
15 Neverov,Anatoly     000000
&;
15.0 / 15  
16 Isupov,Vladimir 2315 -83 0000010010
&;
4.5 / 15  
Average Elo: 2380 <=> Cat: 6 m = 9.00

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format ch_rus90.zip(120 games of 120)
RSFSR-ch playoff 1991

Rybinsk 1991 Play-off championship of Russia

1 Makarov,Marat 2480 +58
&;
1103.5 / 6  
2 Kramnik,Vladimir 2480 -3
&;
103.0 / 6 9.25
3 Sorokin,Maxim 2500 -30 00
&;
113.0 / 6 8.25
4 Kharlov,Andrei 2450 -24 01100
&;
2.5 / 6  
5 Shcherbakov R. 0------retired  
Average Elo: 2477 <=> Cat: 10 gm = 4.02 m = 2.82

database of games in PGN format ch_rup90.zip(12 games of 14)

Generated with ChessBase 8.0