Shampionship of Moscow 1989

1 Bareev,Evgeny 2580 +141
&;
11115.5 / 7  
2 Krasenkow,Michal 2505 +44
&;
0114.0 / 7 13.75
3 Glek,Igor V 2505 +44 01
&;
14.0 / 7 11.75
4 Arbakov,Valentin 2405 +158 00
&;
1114.0 / 7 10.75
5 Kuzmin,Alexey 2475 +26
&;
013.5 / 7 11.50
6 Balashov,Yuri S 2535 -42 00
&;
113.5 / 7 10.00
7 Timoshenko,Georgy 2535 -148 0010
&;
2.5 / 7  
8 Kiselev,Sergey 2445 -264 00000
&;
1.0 / 7  
Average Elo: 2498 <=> Cat: 10 gm = 4.69 m = 3.29

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_mos89.zip(28 games of 28)