Championship of Moscow(1 league)- March 1989

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Lanka Z.

*

9.5

2

Kiselev S.

*

9.5

3

Krasenkov M.

*

9.0

4

Glek I.

*

8.5

5

Arbakov V.

*

8.5

6

Piskov Y.

*

8.5

7

Kishnev S.

*

8.0

8

Zlochevsky A.

*

7.5

9

Gagarin V.

*

7.5

10

Yuferov S.

*

7.5

11

Baikov V.

*

7.0

12

Kozlov V.N.

*

6.5

13

Dragomaretzky E.

*

6.5

14

Losev D.

*

6.0

15

Nikolenko O.

*

5.5

16

Shchekachev A.

*

4.5


database of games in PGN format ch_mo189.zip(91 games of 120)
Hosted by uCoz