Championship of Kazakhstan- Tselinograd March 1989

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Seredenko V.

*

10.5

2

Nesterov Y.

*

9.5

3

Zilberman Y.

*

9.0

4

Nikitin Y.

*

9.0

5

Temirbaev S.

*

9.0

6

Nasybullin V.

*

8.5

7

Asanov B.

*

7.5

8

Dzuban O.

*

6.5

9

Tkachiev V.

*

6.5

10

Anetbaev B.

*

6.0

11

Aibasov S.

*

5.0

12

Khomullo V.

*

5.0

13

Gavriushin O.

*

4.5

14

Noskov A.

*

4.5

15

Trusov Y.

*

4.0


database of games in PGN format ch_kaz89.zip(12 games of 105)