Championship of Uzbekistan- Tashkent March 1988

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Zagrebelny S.

*

12.0

2

Nadyrhanov S.

*

9.5

3

Grinshpun E.

*

9.5

4

Nenashev A.

*

9.5

5

Vakhidov T.

*

8.5

6

Kaiumov D.

*

7.5

7

Karpov Al.

*

7.5

8

Geisler Y.

*

7.5

9

Barsov A.

*

7.5

10

Saltaev M.

*

7.0

11

Loginov V.

*

6.5

12

Kosokin V.

*

6.5

13

Ziatdinov R.

*

6.0

14

Tashkhodzhaev A.

*

5.5

15

Paranian A.

*

5.0

16

Aidarov N.

*

4.5


database of games in PGN format ch_uzb88.zip(10 games of 120)