Championship of Moscow- January-February 1985

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Gorelov S.

*

11.0

2

Dokhoian Y.

*

10.5

3

Naumkin I.

*

10.0

4

Kiselev S.

*

9.0

5

Timoshenko G.

*

9.0

6

Bykhovsky Av.

*

8.5

7

Kishnev S.

*

8.5

8

Nenashev A.

*

7.5

9

Rosenberg S.

*

7.0

10

Frog I.

*

7.0

11

Tataev M.

*

6.5

12

Baikov V.

*

6.0

13

Verner A.

*

6.0

14

Donchenko A.

*

4.5

15

Kremenietsky A.

*

4.5

16

Chistiakov A.

*

4.5


database of games in PGN format ch_mos85.zip(22 games of 120)
Hosted by uCoz