52 Championship of Ukraine- Melitopol 19-28.5.1979(swiss-9 games)

Rk

Name

P

1

Komarov D.

7.0

2

Neverov V.

7.0

3

Moskalenko V.

6.5

Kalinin O.

5.5

Krivolapov K.

.

Severinov V.

4.5

Sirota A.

.

Khodotov Y.

3.5

Labensky I.

.

Foigel I.

.

Dumansky Y.

.

Safianovsky M.

.

Sergeev V.

.

Burlai O.

.

Grygoriv M.

.

Vaisman A.

.

Hohelj S.

.

Babich F.

.

Rumiantsev G.

.

Gartman M.

.

Kruppa Y.

.

Antipenko A.

.

Usachy V.

.

Kononenko A.

.

Feldman V.

.

Kots Y.

.

Koshch N.

.

Nosenko A.

.

Karmalita M.

.

Boidman Y.

.

Tolstykh

.

Stankov

.

Zagorodniuk V.

.

Kalinkin B.

.

Shishkin V.

.

Kuzmin A.

.

Podat V.

.

Stefanishin V.

.


Base Ukraine XX Century
database of games in PGN format ch_ukr83.zip(61 games of ???)