Spartakiada of Russia- Krasnodar February-March 1983(swiss-11 games)

Rk

Name

P

1

Razuvaev Y.

8.0

2

Cseshkovsky V.

8.0

3

Guseinov R.

8.0

4

Dvoirys S.

7.5

5

Polugaevsky L.

7.5

6

Gastgofer V.

7.5

Mukhamedzjanov N.

.

Khodos G.

.

Shabanov Y.

.

Anikaev Y.

.

Kuporosov V.

.

Tseitlin Mikh.

.

Averkin O.

.

Zilberstein V.

.

Doroshkievich V.

.

Yakovich Y.

.

Timofeev V.

.

Petrushin A.

.

Nikolaev S.

.

Lukovnikov V.

.

Cherkasov N.

.

Chernikov O.

.

Fedulov

.

Feigelson J.

.

Karpeshov O.

.

Karpov V.

.

Khabarov

.

Khasin A.

.

Kim V.

.

Makarov M.

.

Maslenkov

.

Movshovich G.

.

Napolov V.

.

Paranichev V.

.

Petukhov S.

.

Semeniuk A.

.

Simonov V.

.

Tolonen L.

.

Trofimov S.

.

Tseitlin Mikh.

.

Vnukov

.

Voloshin L.

.

Zakharov A.

.

Lisenko A.

.

Melnikov

.

Romanov

.

Shestoperov A.

.

Davydov

.

Belov

.

Akhmadeev V.

.

Kalegin E.

.

Ponfilionok V.

.

Sherbakov R.

.

Tamaev

.

Khokhlov

.

Mishin A.

.

Labunsky

.

Malevinsky

.

Kuksov

.

Filipenko

.

Pigusov E.

.

Nikolaev I.

.

Neverov

.

Shulman

.


database of games in PGN format ch_rus83.zip(63 games of ???)