Championship of Moldavia- March-April 1983

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Itkis B.

*

10.0

2

Nevednichy B.

*

8.5

3

Kosets A.

*

8.0

4

Popov N.

*

7.5

5

Alterman V.

*

7.0

6

Vainshtein V.

*

7.0

7

Popa V.

*

7.0

8

Skulener V.

*

7.0

9

Titov G.

*

7.0

10

Chebanenko V.

*

7.0

11

Chernov V.

*

7.0

12

Gorniak Y.

*

4.5

13

Korshun M.

*

3.0

14

Fedotov V.

*

0.5


database of games in PGN format ch_mol83.zip(16 games of 91)
Hosted by uCoz