Championship of Azerbajdzhan- 1982

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Sideif-Zade F.

*

10.0

2

Grigorian K.

*

9.5

3

Magerramov E.

*

9.5

4

Pavlenko O.

*

9.5

5

Guseinov A.

*

9.0

6

Avshalumov A.

*

8.5

7

Govashelishvili G.

*

8.0

8

Malchikov I.

*

8.0

9

Shakarov A.

*

7.5

10

Kazymov E.

*

5.5

11

Lembersky A.

*

5.5

12

Dzhabbarov D.

*

5.0

13

Patsiuchenko A.

*

5.0

14

Mekhdiev A.

*

2.5

15

Elisuisky N.

*

2.0


database of games in PGN format ch_aze82.zip(15 games of 105)