Championship of Moscow(open) 2-28.6.1981

1 Gulko,Boris F 2590 -4
&;
0111111111.5 / 17  
2 Psakhis,Lev 2500 +44 1
&;
110101110.5 / 17 87.00
3 Makarichev,Sergey 2535 +7
&;
111110.5 / 17 85.75
4 Kremenietsky,Anatoly M 2380 +148 0
&;
011101011110.0 / 17 80.75
5 Gorelov,Sergey G 2415 +111
&;
001111110.0 / 17 78.50
6 Vyzmanavin,Alexey     011
&;
10111009.5 / 17  
7 Razuvaev,Yuri S 2525 -47 0
&;
119.0 / 17 73.00
8 Yusupov,Artur 2575 -100 0001
&;
1119.0 / 17 72.00
9 Bronstein,David I 2490 -10 100
&;
01119.0 / 17 71.50
10 Andrianov,Nikolai 2355 +111 0101
&;
10018.5 / 17 71.00
11 Suetin,Alexey S 2460 -1 0100
&;
118.5 / 17 70.00
12 Chiburdanidze,Maia 2425 +14 000
&;
10118.0 / 17  
13 Vasiukov,Evgeni 2545 -133 010010
&;
107.5 / 17 63.00
14 Vaganian,Rafael A 2565 -154 0001
&;
10017.5 / 17 61.25
15 Sokolov,Andrei 2265 +163 1000100
&;
0117.5 / 17 60.25
16 Panchenko,Alexander N 2530 -139 0000011
&;
017.0 / 17  
17 Arbakov,Valentin 2445 -143 000100000101
&;
05.0 / 17  
18 Antoshin,Vladimir S 2470 -196 00000100010001
&;
4.5 / 17  
Average Elo: 2459 <=> Cat: 9 gm = 11.90 m = 8.50

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_mso81.zip(153 games of 153)