Championship of Ukraine- Kharkov 19.2-5.3.1980(swiss-13 games,82 participants)

Rk

Name

P

1

Malaniuk V.

10.5

2

Podgaets M.

9.5

3

Okhotnik V.

9.0

4

Zhidkov V.

9.0

5

Foigel I.

9.0

6

Bandza A.

9.0

17-23

Kalinsky I.

7.5

17-23

Novikov I.

7.5

17-23

Timanin B.

7.5

24

Mchedlov N.

7.0

Lopukhin

7.0

Kalinin O.

7.0

Koutsin S.

5.0

Balinsky V.

Tverdokhlebov V.

Marusenko P.

Rumiancev B.

Gurevich M.

Litvin E.

Kosikov A.

Chervonov Y.

Dumansky Y.

Machulsky A.

Koliakov A.

London D.

Denisenko V.

Gofshtein L.

Zaid L.

Shushkovsky S.

Kaplun L.

Panchenko A.

Kabatiansky A.

Neverov V.

Shevchenko P.

Vaisman A.

Karpman

Kozlov A.

Sobolev

Solonitsa

Podgaets M.

Kwiatkowski S.

Labensky I.

Spivakovsky

Yakovlev A.

Taborov B.

Kulinsky N.

Moskalenko V.

Peresypkin V.

Loifenfeld Y.

Glizer M.

Feldman V.

Levin D.

Shmirin A.

Makhno A.

Pesotsky V.

Onoprienko V.

Huzman A.

Vainerman I.

Galakhov V.

Telman M.

Gaevsky A.

Khmelnitsky I.

Durnopianov I.

Grokhotov V.


Base Ukraine XX Century
database of games in PGN format ch_ukr80.zip(83 games of 533)