48 Championship of Ukraine- Dnepropetrovsk 1979(swiss-9 games,52 participants)

Rk

Name

P

1

Okhotnik V.

7.5

2

Vainerman I.

7.0

3

Shushkovsky S.

6.5

4

Gurevich V.

6.5

Legky N.

6.0

Sivets V.

.

Labensky I.

.

Bandza A.

.

Kliukin B.

.

Perelshtein M.

.

Foigel I.

.

Stopkin V.

.

Karyaka A.

.

Loifenfeld Y.

.

Gofshtein L.

.

Pogorelov R.

.

Gaevsky A.

.

Kravchuk V.

.

Kalinsky I.

.

Tverdokhlebov V.

.

Levin F.

.

Isaev Y.

.

Panchenko A.

.

Ivanov Z.

.

Glezer

.

Kodratiev A.

.


database of games in PGN format ch_ukr79.zip(29 games of 234)