Championship of Uzbekistan- Tashkent 1977

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Ivanov I.

*

12.5

2

Ziatdinov R.

*

10.5

3

Agzamov Viach.

*

9.5

4

Borisenko G.

*

9.5

5

Egin V.

*

9.5

6

Galakhov S.

*

8.5

7

Razvaliaev N.

*

8.0

8

Loginov V.

*

7.5

9

Zamansky L.

*

7.0

10

Aidarov N.

*

6.5

11

Vasilenko A.

*

6.5

12

Kaiumov D.

*

6.5

13

Mukhin E.

*

6.0

14

Khan A.

*

6.0

15

Khamrakulov Sh.

*

3.5

16

Lepigov S.

*

2.5


database of games in PGN format ch_uzb77.zip(14 games of 120)
Hosted by uCoz