Championship of Ukraine- Zhitomir 21-29.5.1977(swiss,9 rounds)

Rk

Name

P

1

Nikolaevsky Y.

7.0

2

Beliavsky A.

6.5

3

Mikhalchishin A.

6.5

4

Perelstein

6.0

5

Nekrasov M.

6.0

6

Gurevich M.

6.0

7

Lopukhin A.

6.0

8

Legky N.

5.5

9

Galakhov V.

5.5

10

Leonidov

5.0

11

Liubenko P.

5.0

12

Denisenko V.

5.0

13

Peresypkin V.

5.0

14

Privalov Y.

5.0

15

Zatonskikh V.

5.0

16

Limar V.

5.0

17

Spivakovsky

5.0

18

Telman V.

5.0

19

Bilinsky V.

4.5

20

Kaplun L.

4.5

21

Kianenko

4.5

22

Marchik N.

4.5

23

Finkel

4.5

24

Shternberg

4.5

25

Klubis

4.0

26

Pushkar

4.0

27

Severinov V.

4.0

28

Freidenberg

4.0

29

Boidman Y.

3.5

30

Rakitiansky L.

3.5

31

Selianin

3.5

32

Alekhin A.

3.0

33

Semenova L.

3.0

34

Stopkin V.

3.0

35

Shevchenko

3.0

36

Venglovsky K.

2.5

37

Ganzen

1.5

38

Mostepan

1.5


Base Ukraine XX Century
database of games in PGN format ch_ukr77.zip(34 games of 171)