34 Championship of Kazakhstan- Aktjubinsk 7-27.4.1976

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P

1

Katalymov B.

*

13.0

2

Siniavsky A.

*

11.5

3

Mukhin M.

*

10.0

4

Polovoy

*

9.5

5

Seredenko V.

*

9.5

6

Lazarev

*

9.0

7

Nasybullin V.

*

9.0

8

Romanchenko V.

*

9.0

9

Noskov A.

*

8.5

10

Benkovich P.

*

8.0

11

Evseev

*

8.0

12

Ivanov A.

*

6.5

13

Ivanov G.

*

6.5

14

Kachaev V.

*

6.5

15

Primbetov

*

4.5

16

Grishchenko

*

4.0

17

Zholudev

*

3.0


database of games in PGN format ch_kaz.zip(18 games of 136)