Championship of Ukraine- Dnepropetrovsk 3.3-10.3.1975(swiss-9 games,60 participants)

Rk

Name

P

1

Vaisman A.

7.5

2

Kalinsky I.

7.0

3

Chervonov Y.

7.0

4

Balinsky V.

6.5

5

Nikolaevsky Y.

6.5

6

Alterman V.

6.0

7

Gurevich V.

6.0

8

Gofshtein L.

6.0

9

Kurass Y.

6.0

10

Yanitsky

6.0

11

Kots Y.

5.5

12

Kaplun L.

5.5

13

Pavlenko Y.

5.5

14

Aptekman

5.0

15

Belosvetov N.

5.0

16

Volovelsky O.

5.0

17

Gorshkov E.

5.0

18

Kovalenko

5.0

19

Lopukhin A.

5.0

20

Levin F.

5.0

21

Misliuk M.

5.0

22

Murashko V.

5.0

23

Nevinny V.

5.0

24

Okhotnik V.

5.0

25

Stopkin V.

5.0

26

Kharkov A.

5.0

27

Chumak E.

5.0

28

Shviriov I.

5.0

29

Blazhko V.

4.5

30

Dolgopolov

4.5

31

Limar V.

4.5

32

Meltz M.

4.5

33

Reprintsev A.

4.5

34

Severinov V.

4.5

35

Tereshchenko E.

4.5

36

Venglovsky K.

4.0

37

Dubivka G.

4.0

38

Kostenko L.

4.0

39

Litvin E.

4.0

40

Liubenko P.

4.0

41

Roikhel

4.0

42

Teper A.

4.0

43

Budovich E.

3.5

44

Volkov L.

3.5

45

Bozhko

3.5

46

Gordienko

3.5

47

Dzhugurian

3.5

48

Elina E.

3.5

49

Kondratiev A.

3.5

50

Nedilko V.

3.5

51

Stercho S.

3.5

52

Aingorn M.

3.0

53

Koshmak Y.

3.0

54

Reshetniak

3.0

55

Tsurak

3.0

56

Zvezdogliad

2.5

57

Mitiurev V.

2.5

58

Sobolevsky K.

2.5

59

Afonchenko

2.0

60

Lisachov O.

1.5


database of games in PGN format ch_ukr75.zip(36 games of 270)