Championship of Russia- Cheliabinsk 6-20.2.1975(swiss-11 rounds,80 participants)

Rk

Name

P

1

Cheshkovsky V.

8.5

2

Zaitsev I.

8.0

3

Sveshnikov E.

8.0

4

Doroshkevich V.

7.5

5

Zhelnin V.

7.5

6

Panchenko A.

7.5

7

Zhuravliov V.

7.5

8

Kozlov V.E.

7.5

9

Zilberstein V.

7.5

10

Semeniuk A.

7.0

11

Gusev V.

7.0

12

Rashkovsky N.

7.0

13

Onoprienko V.

7.0

14

Bykov V.

7.0

15

Murrey Y.

6.5

16

Tverdokhlebov V.

6.5

Eismont O.

.

Kosenkov V.

.

Pelts R.

.

Zakharov A.

.

Romanov V.

.

Builov

.

Chernikov O.

.

Godes D.

.

Guseinov A.

.

Isupov

.

Khasin Al.

.

Ovchinnikov

.

Petrushin A.

.

Remizov J.

.

Saigin V.

.

Samoilov

.

Sherbakov

.

Sorokin

.

Timoshchenko G.

.

Zavada

.

Zhukhovitsky S.

.

Averkin O.

.

Beloushkin

.

Bogatyrev G.

.

Boiarinov V.

.

Efimov

.

Filipenko A.

.

Iljinsky V.

.

Khodos G.

.

Makarov

.

Neshtukov

.

Obukhovsky E.

.

Pavliutin J.

.

Piankov E.

.

Piniagin D.

.

Popov

.

Agrinsky

.

Polovodin I.

.


database of games in PGN format ch_rus75.zip(55 games of 440)
Hosted by uCoz