Championship of Belarus- Gomel 1975(swiss-9 games,32 participants)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17-32

P

1

Ruban E.

*

1/2

1

1/2

1/2

1

1/2

3

7.0(off contest)

2

Veremeichik V.

1/2

*

1/2

1

0

1/2

1

3

6.5

3

Vakulenko V.

*

1/2

1

1

1/2

0

3.5

6.5

4

Shereshevsky M.

1/2

1/2

*

1

0

1/2

1/2

1

2

6.0

4

Maryasin B.

0

0

0

*

1

1

1

1

1

1

0

6.0

6

Kazhdan M.

1

0

*

0

1

1

1

2

6.0

7

Sochnev F.

1/2

*

1

0

1/2

4

6.0

8

Mikhalevsky A.

1/2

1

0

1/2

0

*

1

1

1

0.5

5.5

9

Kishik P.

0

0

1/2

1

*

1

1

1

0

1

5.5

10

Dobkin N.

0

1

0

*

1

3

5.0

11

Rudnev M.

1/2

0

*

1

1

2.5

5.0

12

Artishevsky S.

0

0

0

*

0

5

5.0

13

Ioffe L.

0

0

0

*

1

0

4

5.0

14

Tsarenkov N.

1/2

1

0

1/2

0

0

*

2.5

4.5

15

Malisov B.

1/2

0

0

0

1

0

1

0

*

2

4.5

16

Zhelezniakov V.

0

0

0

1

*

3.5

4.5

Polikarpov A.

Krupsky G.


database of games in PGN format ch_bel75.zip( games of 270)