Championship of "Moldova"- Beltsy 1974

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Popov N.

*

11.5

2

*

3

Figler I.

*

4

Kosets A.

*

.

5

Tsinis L.

*

.

6

Grozdanov A.

*

.

7

Gavrikov V.

*

.

8

Nevednichy B.

*

.

9

Gorniak Y.

*

.

10

Itkis B.

*

.

11

Khodosh

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.


database of games in PGN format ch_mol74.zip(1 games of 120)
Hosted by uCoz