Championship of Ukraine- Dnepropetrovsk 4-17.5.1973(swiss-13 games,76 participants)

Rk

Name

P

1

Alburt L.

11.0

2

Novopashin A.

10.5

3

Romanishin O.

9.5

4

Gofshtein L.

8.5

5

Vaisman A.

8.5

6

Gubnitzky S.

8.5

7

Kurass Y.

8.5

8

Skotorenko V.

8.5

9

Foigel I.

8.5

10

Fainberg M.

8.5

11

Kaplun L.

8.0

12

Nekrasov

8.0

13

Poliantsev S.

8.0

14

Pripis F.

8.0

15

Stopkin V.

8.0

16

Struchkov

8.0

17

Shalnev N.

8.0

18

Gurevich V.

7.5

19

Zaid L.

7.5

20

Okhotnik V.

7.5

21

Chervonov Y.

7.5

22

Chernov E.

7.5

23

Sher M.

7.5

24

Gindin E.

7.0

25

Gorshkov

7.0

26

Zakharchenko A.

7.0

27

Legky N.

7.0

28

Loifenfeld Y.

7.0

29

Lopukhin A.

7.0

30

Sergeev V.

7.0

31

Sokolov

7.0

32

Shmirin A.

7.0

33

Yanitsky Y.

7.0

34

Bratsev

6.5

35

Viner A.

6.5

36

Vinkel

6.5

37

Volovelsky O.

6.5

38

Goliak G.

6.5

39

Moin

6.5

40

Murashko V.

6.5

41

Usachy M.

6.5

42

Shikida

6.5

43

Volkov

6.0

44

Grokhotov V.

6.0

45

Zanuzdanny

6.0

46

Konoplenko

6.0

47

Konstantinov V.

6.0

48

Kushchin S.

6.0

49

Liubenko P.

6.0

50

Popov

6.0

51

Sluchevsky

6.0

52

Stepichev I.

6.0

53

Telman V.

6.0

54

Anikin

5.5

55

Zubarev

5.5

56

Kliukin B.

5.5

57

Nasekovsky

5.5

58

Roizman

5.5

59

Chumak E.

5.5

60

Anokhov

5.0

61

Boidman Y.

5.0

62

Bristovetsky

5.0

63

Evtushenko V.

5.0

64

Koshtenko V.

5.0

65

Melnichenko

5.0

66

Meltz M.

5.0

67

Misliuk

5.0

68

Chubar V.

5.0

69

Gergel V.

4.5

70

Sorokhtei

4.5

71

Fridinsky

4.5

72

Bobrov

4.0

73

Gordienko

4.0

74

Prokopchuk

4.0

75

Sheludchenko

3.0

76

Zavorotko M.

2.0


database of games in PGN format ch_ukr73.zip(66 games of 494)