Championship of Kazakhstan (Open)- Alma-Ata 2-24.10.1973

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

Ljavdansky V.

*

12.5

2

Bukhman E.

*

12.0

3

Dzuban O.

*

11.5

4

Nikitin Y.

*

11.0

5

Shvedchikov A.

*

10.5

6

Mukhin M.

*

10.5

7

Katalymov B.

*

9.0

8

Anetbaev B.

*

8.5

9

Noskov A.

*

8.5

10

Nasybullin V.

*

8.5

11

Siniavsky A.

*

8.0

12

Seredenko V.

*

8.0

13

Polovoy

*

7.5

14

Muratov V.

*

7.0

15

Levin

*

7.0

16

Talzhanov

*

6.0

17

Zilberman

*

4.0

18

Muldagaliev M.

*

3.0


database of games in PGN format ch_kaz73.zip(12 games of 153)
Hosted by uCoz