34 Championship of Uzbekistan- 1969

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P

1

Pinchuk S.

*

12.5

2

Borisenko G.

*

11.5

3

Adashev A.

*

11.5

4

Khasidovsky A.

*

11.5

5

*

.

6

Shamsiev E.

*

.

7

Saddykov A.

*

.

8

Voronov V.

*

.

9

Barenboim G.

*

.

10

Poduraev

*

.

11

Lazarev

*

.

12

Khan

*

.

13

Mkrtychian

*

.

14

Raznoludin

*

.

15

Kaliksteyn A.

*

.

16

*

.

17

*

.


database of games in PGN format ch_uzb69.zip(12 games of 136)
Hosted by uCoz