Championship of Uzbekistan- 1968

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Borisenko G.

*

.

2

Mukhin E.

*

.

3

Ruderfer M.

*

.

4

Pinchuk S.

*

.

5

Ibadlaev U.

*

.

6

Agzamov V.

*

.

7

Razvaliaev N.

*

.

8

*

.

9

Kim E.

*

.

10

Khamrakulov Sh.

*

.

11

Babadzhanov

*

.

12

Kaiumov D.

*

.

13

Vlasov I.

*

.

14

Voronov V.

*

.

15

Shkabatura

*

.

16

*

.


database of games in PGN format ch_uzb68.zip(13 games of 120???)
Hosted by uCoz