Spartakiada of Russia- Leningrad June 1967(swiss-11 games,78 participants)

Rk

Name

P

1

Zhukhovitsky S.

8.5

2

Spassky B.

8.5

3

Polugaevsky L.

8.0

4

Zaitsev A.

8.0

5

Sergeev

7.5

6

Timoshchenko G.

7.5

7

Lein A.

7.5

8

Antoshin V.

7.0

9

Arseniev V.

7.0

10

Gilinsky I.

7.0

11

Krogius N.

7.0

12

Nezhmetdinov R.

7.0

13

Sorokin B.

7.0

14

Agrinsky

6.5

15

Anoshin

6.5

16

Gudim

6.5

17

Zhivodov G.

6.5

18

Kalinkin B.

6.5

19

Kopylov I.

6.5

20

Osachuk

6.5

21

Khodos G.

6.5

22

Shabanov Y.

6.5

23

Shestoperov A.

6.5

Doroshkevich V.

Astashin A.

Tapirov M.

Ostrovsky L.

Cseshkovsky V.

Kiktev

Tarasov V.

Matokhin

Saigin V.

Movshovich G.

Ilivitsky G.

Zagorovsky V.

Zakharov A.

Pavliutin J.

Timofeev V.

Kalinichev S.

Shestoperov A.

Soloviov V.

Cherskikh

Terentiev V.

Margolin B.

Shtukaturkin V.

Berezhnoi V.

Guseinov A.

Chebotov A.

Kopylov N.

Kotkov Y.

Melnichenko V.

Nikitin V.

Saigin V.

Saveliev

Yuferov S.

Zilberstein V.

Nikonov Y.

Gerasimov N.

Fedin

Dorfman

Yakovlev Y.

Sedov

Luciani C.

Tribushevsky V.

Kachur A.

Burnevsky B.

Dobromyslov

Khudiakov A.

Peshekhonov

Veltmander I.

Nagaitsev

Lebedev B.

Krasilnikov


database of games in PGN format ch_rus67.zip(61 games of 429)