Championship of Uzbekistan- Samarkand 1965

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Boleslavsky I.

*

14.0

2

Mukhitdinov M.

*

10.5

3

Voronov V.

*

9.5

4

Kogan G.

*

9.0

5

Manin V.

*

9.0

6

Kasymov E.

*

9.0

7

Fediashin S.

*

9.0

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.


database of games in PGN format ch_uzb65.zip(4 games of 120)