20 Championship of Azerbaijan- 1965

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Khalilbeili S.

*

12.5

2

Bagirov V.

*

11.5

3

Shakhtakhtinsky

*

10.5

4

Velibekov

*

9.5

5

Morgulev

*

9.5

6

Arakelov A.

*

8.5

7

Loev

*

8.5

8

Glazstein

*

8.0

9

Pavlenko O.

*

7.5

10

Kerimov

*

7.0

11

Gasanov F.

*

6.5

12

Kogan Y.

*

5.0

13

Rustambeili

*

5.0

14

Sarkisov

*

5.0

15

Nalbandian

*

4.0

16

Saakian

*

1.5


database of games in PGN format ch_aze65.zip(3 games of 120)
Hosted by uCoz