Championship of Moscow 1964

1 Bakulin Nikolay
&;
1010111111112.0 / 17  
2 Vasiukov Evgeni
&;
1101111111.5 / 17 93.00
3 Shamkovich Leonid 0
&;
1001111111111.5 / 17 88.50
4 Averbakh Yuri L 100
&;
1111110111.0 / 17  
5 Shatskes B 01
&;
010111110.0 / 17  
6 Volovich Anatoly A 101
&;
0119.5 / 17 77.25
7 Simagin Vladimir 01
&;
10119.5 / 17 76.25
8 Bebcuk Evgeni 010
&;
10101119.5 / 17 73.75
9 Bykhovsky Anatoly A 00
&;
01111019.0 / 17  
10 Gusev Yuri S 10001
&;
110018.5 / 17 70.50
11 Zaitsev Igor A 0000
&;
1101118.5 / 17 62.75
12 Estrin Yakov 0000
&;
11118.5 / 17 62.00
13 Yudovich Mikhail M (jr) 00101010
&;
18.0 / 17  
14 Ravinsky Grigory 00000
&;
16.5 / 17  
15 Nikitin Aleksander S 000001010
&;
0105.5 / 17 43.50
16 Jakhin R 000001001001
&;
015.5 / 17 40.25
17 Orlov Vsevolod 0100010000001
&;
04.5 / 17  
18 Kolobov Yu 0000000000101
&;
4.0 / 17  

Generated with ChessBase 8.0


Shahmaty 21-1964 4p
database of games in PGN format ch_mos64.zip(153 games of 153)