23 Championship of Kazakhstan- Aktiubinsk 1964

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P

1

Nikitin Y.

*

12.5

2

Noskov A.

*

12.5

3

Gusev Y.

*

12.5

4

Konstantinov V.

*

12.0

5

Muratov V.

*

11.5

6

Katalymov B.

*

10.0

7

Ivanov G.

*

9.5

8

Saidenov G.

*

.

9

Goliak I.

*

.

10

*

.

11

Maizhanov H.

*

.

12

Vaisser A.

*

7.0

13

Starostin S.

*

.

14

Klebanov V.

*

.

15

*

.

16

*

.

17

Levin Y.

*

.


Play-off: Noskov A.-Nikitin Y. 1 1 1 1/2 3.5:0.5
database of games in PGN format ch_kaz64.zip(games of 136)