Championship of Belarus- 1963

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

Veresov G.

*

14.0

2

Roizman A.

*

12.0

3

Goldenov B.

*

11.5

4

Saigin V.

*

11.5

5

Sokolsky A.

*

11.0

6

Shagalovich A.

*

10.0

7

*

.

8

Bobkov

*

.

9

Litvinov V.

*

.

10

Kapengut A.

*

.

11

Livshits

*

.

12

Rubenchik R.

*

.

13

Krupsky

*

.

14

Sazonov L.

*

.

15

Petrusha

*

.

16

Kamenetsky Y.

*

.

17

Smolianov

*

.

18

Zvorykina K.

*

2.0


database of games in PGN format ch_bel63.zip(23 games of 153)
Hosted by uCoz