31 Championship of Ukraine Kiev May 1962

1 Stein Leonid    
&;
111111111113.5 / 17  
2 Gufeld Eduard 2434 +26
&;
11111111113.0 / 17  
3 Sakharov Yuri N     0
&;
10111111111.5 / 17  
4 Kots Yu     0
&;
1011111111.0 / 17  
5 Makarov Arkadiy A     00
&;
1011111110.5 / 17  
6 Nikolaevsky Yuri     010
&;
1111101010.0 / 17  
7 Kostiuchenko Alexander I     00
&;
1011119.5 / 17 70.25
8 Zurakhov Vladlen Y 2415 -124 00
&;
011011119.5 / 17 69.25
9 Tukmakov Vladimir B 2564 -303 0000001
&;
110111119.0 / 17  
10 Levin Naum L     1100
&;
0010118.5 / 17  
11 Shianovsky Vladislav I     01000
&;
01118.0 / 17 61.25
12 Savon Vladimir A     00000111
&;
011018.0 / 17 59.00
13 Lazarev Efim M     0000001
&;
11017.0 / 17  
14 Berezhnoi V     000001000110
&;
16.0 / 17  
15 Goldshtein Rudolf     000001000
&;
5.0 / 17 39.25
16 Levitsky S.     0000000001
&;
15.0 / 17 35.75
17 Levin Mikhail     000000001
&;
5.0 / 17 34.75
18 Adler Viktor 2412 -443 0000100000000
&;
3.0 / 17  
Average Elo: 2256 <=> Cat: 1

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format ch_ukr62.zip(153 games of 153)