39 Championship of Moscow 1961

1 Shamkovich,Leonid
&;
00111111111011.5 / 17 93.50
2 Bronstein,David I 1
&;
0101111110111.5 / 17 92.75
3 Aronin,Lev Solomonovich 1
&;
0110111111.0 / 17 89.75
4 Vasiukov,Evgeni 1
&;
0011111111.0 / 17 86.50
5 Khasin,Abram 1001
&;
011111111.0 / 17 86.00
6 Ignatiev,Felix N 0
&;
01111110.0 / 17  
7 Estrin,Yacov 0011
&;
10100111019.5 / 17 78.25
8 Goldberg,Grigory Abramovich 01010
&;
1010111019.5 / 17 76.00
9 Korzin,Vitaly A 001
&;
1110019.0 / 17  
10 Bykhovsky,Anatoly A 010000
&;
1118.0 / 17  
11 Titenko,Vladimir F 000110
&;
01017.5 / 17  
12 Zakharov,Alexander V 0010001
&;
107.0 / 17 57.00
13 Simagin,Vladimir 00000100
&;
011117.0 / 17 50.75
14 Muchnik,Khanan Lvovich 00000001
&;
1117.0 / 17 48.00
15 Shatskes,Boris A 0000101000
&;
16.0 / 17 49.25
16 Volovich,Anatoly A 00000101100
&;
106.0 / 17 47.25
17 Vasilchuk,Yury 110000100000
&;
5.5 / 17  
18 Kuznetsov,Victor N 000000001
&;
5.0 / 17  

Generated with ChessBase 8.0


Bronstein D.-Shamkovich L. 1 1/2 0 1/2 1 1/2 3.5:2.5
Match-Tournament for 3-d place- Moscow 1961

Rk

Name

1

2

3

P

1

Khasin Ab.

**

1 0

1 1/2

2.5

2

Vasiukov E.

0 1

**

0 1

2.0

3

Aronin L.

0 1/2

1 0

**

1.5


database of games in PGN format ch_mos61.zip(155 games of 165)