22 Championship of Georgia(open)- 1961

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

P

1

Gufeld E.

*

15.5

2

Stein L.

*

14.5

3

Gurgenidze B.

*

14.5

4

Kholmov R.

*

14.0

5

Buslaev A.

*

13.0

6

Lomaja T.

*

.

7

Breitman

*

.

8

Blagidze A.

*

.

9

Shishov M.

*

.

10

Egiashvili G.

*

.

11

Chikovani Y.

*

.

12

Beradze D.

*

.

13

Dzhanoev D.

*

.

14

Gagua

*

.

15

Gamrekeli G.

*

.

16

Giorgadze T.

*

.

17

Izvozchikov A.

*

.

18

Sheintsvit

*

.

19

Mikaelian

*

.

20

Kalatozishvili G.

*

.


database of games in PGN format ch_geo61.zip(28 games of 190)
Hosted by uCoz