Championship of Moscow- 22.11-29.12.1960

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Vasiukov E.

*

1

1

1

0

1

1

1/2

1/2

1/2

1

1/2

8.0

2

Shamkovich L.

0

*

1

1/2

1

1

1/2

0

1/2

1

1/2

1

7.0

3

Bonch-Osmolovsky M.

0

0

*

1

1

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1

1

6.0

4

Zakharov I.

0

1/2

0

*

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

6.0

5

Kuznetsov A.

1

0

0

0

*

1

1/2

1/2

1/2

1

1

1/2

6.0

6

Estrin Y.

0

0

1/2

1/2

0

*

1/2

1/2

1

1

1/2

1

5.5

7

Lilienthal A.

0

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

*

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

5.0

8

Flohr S.

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

*

1/2

1/2

0

-

5.0

9

Zaitsev I.

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1/2

1/2

*

1/2

1/2

0

4.5

10

Naglis B.

1/2

0

1

1/2

0

0

1/2

1/2

1/2

*

1/2

1/2

4.5

11

Khenkin V.

0

1/2

0

0

0

1/2

1/2

1

1/2

1/2

*

1

4.5

12

Bakulin N.

1/2

0

0

0

1/2

0

1/2

+

1

1/2

0

*

4.0

Quarterfinal of championship of Moscow- 1960(1 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Cheremisin

*

7.0

2

Kantorovich

*

7.0

3

Koifman I.

*

7.0

4

*

.

5

Grishanin

*

.

6

Miasnikov

*

.

7

Gruzman B.

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

Quarterfinal of championship of Moscow- 1960(2 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Shatskes B.

*

7.0

2

Khatset

*

7.0

3

Murrey Y.

*

7.0

4

Berezin

*

7.0

5

*

.

6

Voronkov

*

.

7

Roshal A.

*

.

8

Chernykh

*

.

9

Kolker

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

Quarterfinal of championship of Moscow- 1960(3 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Zaitsev I.

*

7.5

2

Kuznetsov A.

*

7.5

3

Naglis B.

*

7.5

4

Solntsev

*

7.5

5

*

.

6

Gaister

*

.

7

Kriuchkov

*

.

8

Salov

*

.

9

Persitz B.

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

Quarterfinal of championship of Moscow- 1960(4 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Khenkin V.

*

.

2

Zelevinsky

*

.

3

Zakharov I.

*

.

4

*

.

5

Reshetnikov

*

.

6

Bobolovich V.

*

.

7

Voinov

*

.

8

Khachaturov

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

Semifinal of championship of Moscow- June 1960

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

Aronin L.

*

8.5(off contest)

2

Chistiakov A.

*

8.5

3

Ljublinsky V.

*

8.0

4

Estrin Y.

*

8.0

5

Naglis B.

*

7.5

6

Shatskes B.

*

6.0

7

Vatnikov I.

*

6.0

8

Prokhorovich T.

*

5.5

9

Beilin M.

*

5.0

10

Soloviov V.

*

5.0

11

Abramov L.

*

3.5

12

Kantorovich V.

*

3.5

13

Berezin I.

*

3.0

Semifinal of championship of Moscow- June 1960

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

Zaitsev I.

*

8.0

2

Bonch-Osmolovsky M.

*

7.5

3

Volovich A.

*

7.5

4

Nikitin A.

*

7.5

5

Khenkin V.

*

6.5

6

Bykhovsky A.

*

6.5

7

Golovko N.

*

6.5

8

Zelevinsky

*

6.0

9

Vasilchuk Y.

*

5.0

10

Shashin A.

*

5.0

11

Gusev Y.

*

4.5

12

Khatset

*

4.0

13

Murrey Y.

*

3.5

Semifinal of championship of Moscow- June 1960

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

Khasin A.

*

9.0

2

Kuznetsov A.

*

8.5

3

Bakulin N.

*

8.0

4

Zakharov I.

*

8.0

5

Solntsev Y.

*

7.5

6

Ravinsky G.

*

6.5

7

Muchnik H.

*

6.0

8

Livshin I.

*

5.5

9

Gutop Y.

*

4.5

10

Filtser F.

*

4.0

11

Koifman I.

*

4.0

12

Cheremisin F.

*

3.5

13

Anoshin G.

*

3.0


Vechernyaya Moskva 132-1960 4p, Shahmatnaya Moskva 6-1960 4p, 11 3-4p, 12 3p
database of games in PGN format ch_mos60.zip(24+9 games of 66+498)