Championship of Belarus- Minsk 1959

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Suetin A.

*

13.5

2

Boleslavsky I.

*

12.0

3

Shagalovich A.

*

10.0

4

Sokolsky A.

*

10.0

5

Dashkevich O.

*

8.5

6

Livshits

*

7.5

7

Belomesnykh

*

7.0

8

Kamenetsky Y.

*

7.0

9

Litvinov V.

*

6.5

10

Alekseev V.

*

6.5

11

Mikhlin

*

6.0

12

Strugach L.

*

6.0

13

Yushkevich

*

5.5

14

Gladkov

*

5.5

15

Anishchenko

*

5.0

16

Petrusha

*

3.5


database of games in PGN format ch_bel59.zip(8 games of 120)