23 Championship of Uzbekistan- 1958

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P

1

Grushevsky A.

*

11.5

2

Mukhin E.

*

11.0

3

Birbrager I.

*

10.5

4

Sarvarov

*

9.5

5

Kogan

*

9.0

6

Mukhitdinov M.

*

9.0

7

Khasidovsky

*

9.0

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.

17

*

.


database of games in PGN format ch_uzb58.zip(games of 136)
Hosted by uCoz