Championship of Moscow- 1957

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

Bronstein D.

*

0

1

1

1/2

1

1

1

1

1

1

1

1

10.5

2

Vasiukov E.

1

*

0

1/2

1

1/2

1/2

1

1

1/2

1/2

1

1

8.5

3

Averbakh Y.

0

1

*

1

1/2

0

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

1

7.5

4

Khasin Ab.

0

1/2

0

*

1/2

1/2

1

1/2

1

1

1/2

1

1

7.5

5

Fridstein G.

1/2

0

1/2

1/2

*

1

0

1/2

1/2

1/2

1

1

1/2

6.5

6

Ravinsky G.

0

1/2

1

1/2

0

*

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1

0

6.0

7

Gusev Y.

0

1/2

1/2

0

1

1/2

*

1/2

0

1

1

0

1/2

5.5

8

Ragozin V.

0

0

1/2

1/2

1/2

0

1/2

*

0

1/2

1

1

1

5.5

9

Chistiakov A.

0

0

1/2

0

1/2

1/2

1

1

*

1/2

0

1

1/2

5.5

10

Volovich A.

0

1/2

1/2

0

1/2

1/2

0

1/2

1/2

*

0

1/2

1

4.5

11

Estrin Y.

0

1/2

0

1/2

0

1/2

0

0

1

1

*

0

1

4.5

12

Poliak A.

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1/2

1

*

1

3.5

13

Prokhorovich T.

0

0

0

0

1/2

1

1/2

0

1/2

0

0

0

*

2.5

Semifinal of championship of Moscow- May 1957

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Simagin V.

*

9.5

2

Yukhtman Y.

*

9.5

3

Prokhorovich T.

*

9.0

4

Ravinsky G.

*

9.0

5

Chistiakov A.

*

9.0

6

Goldberg G.

*

9.0

7

Fridstein G.

*

8.0

8

Voronkov B.

*

7.5

9

Sokolov S.

*

7.0

10

Soloviov V.

*

6.0

11

Vatnikov I.

*

5.0

12

Konstantinopolsky A.

*

4.5

13

Muchnik H.

*

4.5

14

Neishtadt Y.

*

4.0

15

Lyskov

*

3.5

Semifinal of championship of Moscow- May 1957

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Boch-Osmolovsky M.

*

10.5

2

Vasiukov E.

*

9.5

3

Estrin Y.

*

9.5

4

Nikitin A.

*

9.0

5

Poliak A.

*

8.5

6

Volovich A.

*

8.0

7

Gusev Y.

*

7.0

8

Osnos V.

*

7.0

9

Liberzon V.

*

7.0

10

Bakulin N.

*

6.0

11

Livshin V.

*

5.0

12

Filtser

*

5.0

13

Shcherbakov

*

4.5

14

Baturinsky V.

*

4.5

15

Vasilchuk Y.

*

4.0


Shahmatnaya Moskva 3-1957 2,3p 4-1957 1p
database of games in PGN format ch_mos57.zip(45+57 games of 78+???)