21 Championship of Uzbekistan- 1956

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

Grushevsky A.

*

13.5

2

Ljublinsky V.

*

13.0(off contest)

3

Mukhitdinov M.

*

12.0

4

Elbekov U.

*

12.0

5

Khodzhibekov S.

*

12.0

6

*

.

7

Birbrager I.

*

.

8

Gulshin

*

.

9

Perevoznikov

*

.

10

Sarvarov

*

.

11

Nadezhdin

*

.

12

Breitman

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.

17

*

.

18

*

.


database of games in PGN format ch_uzb56.zip(5 games of 153)
Hosted by uCoz