Championship of Azerbaijan- Baku February-March 1956

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Aronin L.

*

14.0

2

Guldin L.

*

12.0

3

Abakarov D.

*

11.5

4

Amirkhanov R.

*

10.5

5

Listengarten L.

*

10.5

6

Bagirov V.

*

9.5

7

Zhukhovitsky S.

*

9.0

8

Sardarov E.

*

8.5

9

Khalilibeili S.

*

8.5

10

Chepukaitis G.

*

8.0

11

Baile F.

*

8.0

12

Zatulovskaya T.

*

6.5

13

Sultanov C.

*

6.5

14

Altman Y.

*

5.0

15

Markarian R.

*

4.0

16

Rustambeili M.

*

0.5


Kriakvin,Tkachenko Samuil Zhukhovitsky,2018 154 page
database of games in PGN format ch_aze56.zip(17 games of 120)