20 Championship of Uzbekistan- 1955

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Shamkovich L.

*

12.0(off contest)

2

Grushevsky A.

*

11.5

3

Birbrager I.

*

.

4

Mukhitdinov M.

*

.

5

*

.

6

Khodzhaev A.

*

.

7

Kuchmar

*

.

8

Mukhin E.

*

.

9

Rankov

*

.

10

Kogan A.

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.


database of games in PGN format ch_uzb55.zip(7 games of 120)
Hosted by uCoz